Uusi tietosuoja-asetus


Hei,

Uusi tietosuoja-asetus on astunut voimaan täysimääräisenä  25.5.2018. Leipijärven suojeluyhdistys ry haluaa muistuttaa jäseniään, että sen hallinnoimat henkilötiedot säilytetään huolella ja niitä käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, jonka vuoksi ne on yhdistykselle luovutettu. Keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta yhdistyksen toimintaan osallistuviin. Jokaisella jäsenellä on myös oikeus tietää, mitä tietoja hänestä on järjestelmään tallennettu – ja pyytää tietojensa poistamista.
Leipijärven suojeluyhdistys ry toivottaa jäsenilleen ja heidän perheilleen hyvää kesää!

Leipijärven suojeluyhdistyksen ry:n puolesta,
Johtokunta